Zoom Adhesive Iron

Adhesive Iron

369,00 kr

Vårt vippelim med en utmerket tørketid på 1-1,5 sek. Brukes til både enkelt og volum vipper. Trives best i 18-25 grader og med en luftfuktighet på 30-70%. Hold alltid limet kaldt / mørkt, og husk å lukke hetten ordentlig. Rist alltid limet 30 sekunder før bruk. Holdbarheten til uåpnet lim er 6 måneder, åpnet ca 2 måneder.

Tips! Hvis du føler at limet ikke tørker ordentlig, kan du teste TITAN, som har raskere tørketid eller supplere behandlingen med Lilly Nails Nano Mist.

Sikkerhetsdatablad (Sv):

SDS Adhesive Iron 

!! Ved hudkontakt: Vask grundig med såpe og skyll rikelig med vann. Øyekontakt: Skyll grundig med ferskvann i minst 15 minutter. Kontakt et lege.

Adhesive Iron

369,00 kr